Yükleniyor
90 (252) 386 45 10

GM Informatics Joint Stock Company Investor Relations Portal

previous arrow
next arrow
Slider

Haberler & Duyurular

 • GM Bilişim A.Ş. Yatırımcı İlişkileri sayfası hazır!

Finansal Göstergeler

 • GM Bilişim A.Ş. 'ye ait Kaldıraç Oranı aşağıdaki tabloda sunulmuştur;

  Şirket toplam yükümlülüklerinin yani borçlarının toplam varlıklarına bölünmesi ile bulunur. Şirketin varlıklarının ne kadarını borçla finanse ettiğini gösterir. Kaldıraç oranı ya da borç oranı olarak da bilinir.

 • GM Bilişim A.Ş. 'ye ait Finansman Oranı aşağıdaki tabloda sunulmuştur;

  Finansman Oranı, şirketin varlıklarını finanse etmek için kullanılan özkaynak ve borcun nispi oranını gösteren bir finansal orandır. Kaldıraç oranına yakından bağlı olan oran, risk, dişli oranı veya kaldıraç olarak da bilinir,

 • GM Bilişim A.Ş. 'ye ait Cari Oranı aşağıdaki tabloda sunulmuştur;

  Cari oran, bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini veya bir yıl içinde vadesi gelen yükümlülükleri ödeme yeteneğini ölçen bir likidite oranıdır. Yatırımcılara ve analistlere, bir şirketin mevcut borcunu ve diğer borçlarını karşılamak için bilançosundaki mevcut varlıkları nasıl en üst düzeye çıkarabileceğini gösterir

 • GM Bilişim A.Ş. 'ye ait Likidite Oranı (Asit-Test) aşağıdaki tabloda sunulmuştur;

  Likidite Oranı, 1 liralık kısa vadeli borca karşılık stoklar hariç kaç liralık dönen varlığın olduğunu gösterir. Likidite durumunu ölçmeye yarayan bu oran bulunurken paraya dönüşmesi zaman alacak olan stoklar, dönen varlıklardan çıkartılarak hesaplama yapılır,

 • GM Bilişim A.Ş. 'ye ait Nakit Oranı aşağıdaki tabloda sunulmuştur;

  Şirkete hiçbir nakit girişi olmaması durumunda elde bulunan nakitler ve menkul kıymetlerle kısa vadeli borçların ne kadarının ödenebileceğini gösterir,

 • GM Bilişim A.Ş. 'ye ait Alacak Devir Hızı aşağıdaki tabloda sunulmuştur;

  Alacak devir hızı, net satışların firma alacaklarına oranıdır. Alacak devir hızı şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan alacaklarını tahsil edilme hızını gösterir,

 • GM Bilişim A.Ş. 'ye ait Ticari Borçlar Devir Hızı aşağıdaki tabloda sunulmuştur;

  Ticari Borç Devir Hızı dönem içerisinde ticari borçarın kaç defa ödendiğini gösterir, bu sayının yıla bölünmesi ile de şirketin ticari borçlarını kaç gün içerisinde ödediğini belirtir,

 • GM Bilişim A.Ş. 'ye ait Özkaynak Karlılığı aşağıdaki tabloda sunulmuştur;

  Özkaynak karlılığı işletme ortaklarının koydukları sermaye karşılığında ne kadar kar elde ettiklerini, yani her bir birim sermaye karşılığında kaç birim kar yaratıldığını gösterir. Önemli bir karlılık göstergesi olan Özkaynak Karlılığı, aynı zamanda bir yönetim performansı göstergesidir. Yüksek Özkaynak Karlılığı işletme kaynaklarının verimli kullanıldığını gösterir,

 • GM Bilişim A.Ş. 'ye ait Hisse Başına Kar aşağıdaki tabloda sunulmuştur;

  Şirketin elde ettiği dönem karının, hisse senedi sayısına bölünmesi sonucunda her pay sayısı karşılığında hesaplanan kar rakamıdır. Halka açık şirketlerin kar payı dağıtma potansiyelini gösteren bir orandır. Ayrıca hisse başına kar ile payın piyasa fiyatı ile borsa fiyatı arasında yakın bir ilişki vardır,

Operasyonel Göstergeler

 • Bu gösterge ilgili dönem içerisindeki Operasyon Biriminin gerçekleştirdiği iş gücü grafiğini yansıtmaktadır, Saat bazında olan grafik hangi hizmet ve servis türüne ne kadar zaman harcandığı gösterir,

 • Bu gösterge ilgili dönem içerisindeki Operasyon Çağrı Merkezinin karşıladığı telefon çağrı kabul etme istatistiğini göstermektedir,

 • Bu gösterge ilgili dönem içerisindeki Operasyon, Saha ve Servis Birimlerinin toplam kabul ettiği Servis Taleplerini (ST) ve ilgili Servis Taleplerinin durumunu gösterir,

 • Bu gösterge şirketin Destek ve Servis Operasyonları içerisindeki toplam BT Varlıklarının adetini belirtir,