Yükleniyor
90 (252) 386 45 10

ICT as a part of Construction Industry - GM Informatics Joint Stock Company

İnşaat Sektörü için Bilgi ve İletişim Teknolojileri

İnşaat sektörü; En yoğun bilgiye, tecrübeye ve proje yönetimine dayalı endüstrilerden biri, çünkü büyük bir inşaat süreci, proje katılımcıları arasında düzenli aralıklarla kapsamlı veri ve bilgi alışverişi yapılmasını gerektirir. Bu endüstrinin en büyük zorluklarından biri, çalışanların bir inşaat projesinin zamanını, maliyetini ve kalite hedeflerini gerçekleştirmek için yeni teknoloji biçimlerini benimsemeleri gerektiğidir. İnşaat aşamaları ve bir binanın yaşam döngüsü boyunca, inşaat endüstrisi büyük miktarda bilgiye dayanmaktadır. Şantiyeye verilen bilgilerin görev kontrolü, veri entegrasyonu, malzeme ve kaynak kontrolü ve şirket ile tedarikçiler arasındaki iletişimi sağlaması önemlidir.
Bulut Bilişim, Proje Yönetim Sistemleri, Mobil Cihaz Yönetimi ve Katmanlı Veri Güvenliği modellerinin mevcut olması gerektiği gibi mobil iletişim sistemlerinin de bu ihtiyaçların çoğunu kapsadığı belirtilmelidir. Son zamanlarda dronelar, bu endüstrinin inşaa aşamasında sorunlarını görmesine ve mümkün olduğunca hızlı aksiyon almasınada yardımcı olmaktadır. GM Bilişim A.Ş. olarak İnşaat Sektörünün tüm BT gereksinimlerini karşılamaya hazırız.